Arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond

Arbeidsstipend skal gi kunsthåndverkere anledning til å arbeide med fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Ett av stipendene er forbeholdt kunsthåndverkere over 55 år. 

Dersom det er grunn til at kunstneren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan dette vurderes etter særskilt begrunnelse fra søker og stipendkomité.

SØK HER (merk at alle NKs stipender søkes på ett og samme skjema). Søknadsfristen sammenfaller med fristen for å søke Statens Kunstnerstipend, som fastettes av Kulturrådet hvert år. 

Hvem kan søke?
Kunsthåndverkere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Det kan gjøres unntak om det blir vurdert som rimelig. Ordningen gjelder bare enkeltkunstnere, ikke grupper. Søkere må være aktive kunstnere, dvs. ha utgitt verk eller formidlet kunsten sin i offentlig sammenheng tidligere. 
Hvordan søke?
Søknad fylles ut og leveres elektronisk sammen med bilder, CV og andre vedlegg innen søknadsfristen. Søknadsfristen er alltid den samme som til Statens Kunstnerstipend hos Kulturrådet.

Før søknadsskjemaet åpner seg blir du bedt om å logge inn / registrere deg. Merk at alle NKs stipender søkes på samme skjema ved at du krysser av for de stipendene du vil at søknaden skal vurderes for. Merk også at du ikke kan endre søknaden etter at du har levert den. Vi anbefaler at du lagrer søknaden fortløpende og at du lar den ha status som kladd til du er helt sikker på at den er komplett. Du finner den lagrede søknaden på siden "min profil".

Som søker har du også rett til å sende inn et originalt verk, evt. materialprøver med skisser, til søknadsbehandlingen i januar. I løpet av høsten blir det sendt ut informasjon til alle søkere om innleveringen. Verket leveres til oppgitt adresse i Oslo til angitt dato i januar, eller sendes slik at det er framme til denne datoen.

SØK HER
Når kan man forvente svar?
Status for søknaden finner du under "mine søknader" på siden "min profil". Svar publiseres i månedsskiftet mars/april. Stipendmottakere mottar tildelingsbrev på epost når resultatet er klart. 
Hvor kommer pengene fra?
Kunsthåndverkernes fond (Visningsvederlaget)
Hvem innstiller?
Stipendkomiteen for kunsthåndverkere 
Hvem tildeler?
Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre.
Rapporteringskriterier
Alle som er tildelt stipend fra Kunsthåndverkernes fond skal sende inn rapport til NK. Frist er innen utgangen av mars året etter at tildelingen fant sted.

Lurer du på mer om arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond? Kontakt:
Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 400 97 377