Arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond

Arbeidsstipend skal gi kunsthåndverkere anledning til å arbeide med fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Ett av stipendene er forbeholdt kunsthåndverkere over 55 år. 

Dersom det er grunn til at kunstneren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan dette vurderes etter særskilt begrunnelse fra søker og stipendkomité.

SØK HER (merk at alle NKs stipender søkes på ett og samme skjema). Søknadsfristen sammenfaller med fristen for å søke Statens kunstnerstipend, som fastsettes av Kulturrådet hvert år. 

Hvem kan søke?
Kunsthåndverkere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Det kan gjøres unntak om det blir vurdert som rimelig. Ordningen gjelder bare enkeltkunstnere, ikke grupper. Søkere må være aktive kunstnere, dvs. ha utgitt verk eller formidlet kunsten sin i offentlig sammenheng tidligere. 
Tildelingskriterier
- Tildelingen skjer etter de samme retningslinjer som statens arbeidsstipend.
- Mottakere av garantiinntekt, stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere, kan ikke tildeles arbeidsstipend. Ved tildeling av stipend skal det bare legges vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet.
- Det skal ikke tas hensyn til kjønn, medlemskap i kunstnerorganisasjoner, eller religiøs eller politisk oppfatning.
- Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i en grunnutdanningsfase. Med grunnutdanningsfase menes alle typer utdanninger på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstneriske. Unntaket er dersom studiene utgjør maksimum 50 % av tiden (15 studiepoeng pr. semester eller 30 studiepoeng pr. år).
- Kunstnere som mottar arbeidsstipend kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 50 %.
Hvordan søke?
Søknad fylles ut og leveres elektronisk sammen med bilder, CV og andre vedlegg innen søknadsfristen. Søknadsfristen er alltid den samme som til Statens Kunstnerstipend hos Kulturrådet.

Før søknadsskjemaet åpner seg blir du bedt om å logge inn / registrere deg. Merk at alle NKs stipender søkes på samme skjema ved at du krysser av for de stipendene du vil at søknaden skal vurderes for. Merk også at du ikke kan endre søknaden etter at du har levert den. Vi anbefaler at du lagrer søknaden fortløpende og at du lar den ha status som kladd til du er helt sikker på at den er komplett. Du finner den lagrede søknaden på siden "min profil". 

Landsmøtet i Norske Kunsthåndverkere vedtok august 2021 at innsending av fysiske vedlegg til stipendbehandlingen skal avvikles f.o.m. førstkommende behandlingsrunde. Dette betyr at det ikke blir innsending av fysiske verk f.o.m. søknadsbehandlingen høsten 2021.

SØK HER
Når kan man forvente svar?
Status for søknaden finner du under "mine søknader" på siden "min profil". Svar publiseres i månedsskiftet mars/april. Stipendmottakere mottar tildelingsbrev på e-post når resultatet er klart. Søkere som ikke er tildelt stipend vil ikke få skriftlig beskjed.
Hvor kommer pengene fra?
Kunsthåndverkernes fond (Visningsvederlaget)
Hvem innstiller?
Stipendkomiteen for kunsthåndverkere 
Hvem tildeler?
Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre.
Rapporteringskriterier
Alle som er tildelt stipend fra Kunsthåndverkernes fond skal sende inn rapport til NK. Frist er innen utgangen av mars året etter at tildelingen fant sted.

Lurer du på mer om arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond? Kontakt:
Gunhild Mathea Husvik-Olaussen / gunhild.husvik-olaussen@kunsthandverk.no / 908 43 365