Utstillingsvederlag er pr. i dag eneste økonomiske kompensasjon man har krav på når man stiller ut i et statlig støttet visningssted. Ofte får kunstnerne ikke utbetalt det de skal ha ifølge avtalen fordi visningsstedene har trang økonomi og nedprioriterer sitt ansvar overfor kunstnerne.
Utstillingshonorar er den viktigste reformen i det visuelle kunstfeltet siden 70-tallet.
Jeg har vært styreleder for NK i snart 6 uker. Det har vært hektisk, interessant, krevende og gitt meg bekreftelse på at dette er virkelig noe jeg ønsker å jobbe med.
I 2015 fylte NK 40 år og ‘synlighet’ og ‘rekruttering’ var stikkord for jubileumsfeiringen. I innledningen til NKs årsrapport fra 2015, som nå ligger her på våre nettsider (lenke nedenfor), reflekterer daglig leder Elisabeth Sørheim over nye målgrupper og knytter det sammen med noe av det NK beskjeftiget seg med i året som gikk.
Denne uken sendte de visuelle kunstnerorganisasjonene et felles innspill til statsbudsjettet for 2017 til Kulturdepartementet. Innspillet er utarbeidet i godt samarbeid med Norske Billedkunstnere (NBK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS).
Kronikk publisert i Adressa 1. april 2016
Dette innlegget ble først publisert i Aftenposten 16.03.2016 som reaksjon på artikkelen 'Osloregionen dominerer Kulturrådets komiteer' som sto på trykk i Aftenposten 15.03.2016 (lenke finnes nederst i saken)
Jeg må kunne få lov til å kalle dette en fabelaktig høst for NK og for kunsthåndverket. Vi har sett jubileumsmarkeringer for NK 40 år over hele landet, arrangert av NK, medlemmene selv og av andre som vil oss vel. Vi har fått masse bra presse, både nasjonalt og regionalt. Årsutstillingen fikk mange gode anmeldelser og var godt besøkt. Og vi fikk den største lønnsøkningen noen sinne for kunstnerstipendene.