Ny satsing for tidsskriftet fra 2020

Tidsskriftet Kunsthåndverk gjør endringer fra og med 2020. I en tid der mange papirtidsskrifter går over til utelukkende digitale utgivelser, skal Kunsthåndverk skal fortsette å eksistere på papir.

I år er det 40 år siden en gruppe ildsjeler og medlemmer av Norske Kunsthåndverkere tok initiativet til å starte tidsskriftet Kunsthåndverk – et jubileum vi kommer til å markere i løpet av året. 

I en tid der mange papirtidsskrifter går inn i en ren digital eksistens, har NK valgt at Kunsthåndverk skal fortsette å eksistere på papir. Samtidig vil vi at tidsskriftet skal formidle enda mer av den materialbaserte kunsten på nett, som er en viktig arena for å være tilstede i det offentlige ordskiftet. 

For å få til dette, vil det skje noen endringer fra og med 2020. Endringene som innføres er at tidsskriftet Kunsthåndverk vil komme ut tre ganger i året, i langt fyldigere utgaver enn de opprinnelige fire årlige utgavene. Totalt sideantall blir nå 96 sider. Midlene som frigjøres ved å distribuere én tidsskriftsutgave mindre vil vi bruke til å bestille flere utstillingsanmeldelser. Slik får vi anledning til å dekke flere aktuelle utstillinger og prosjekter på nett.

Alt i alt vil disse endringene gi våre lesere mer faglig innhold på flere plattformer. Tidsskriftet vil ha like mye redaksjonelt innhold årlig som før, mens aktiviteten nett vil bli merkbart større. 

I tillegg fortsetter vi å sende katalogen til Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling til alle abonnenter hver høst.

Vi håper alle abonnenter og øvrige lesere blir fornøyde med denne satsingen.

 

Lise Stang Lund
Daglig leder Norske Kunsthåndverkere

Cecilie Tyri Holt
Redaktør tidsskriftet Kunsthåndverk