NKs stipender 2018 – råd til søkere

Stipendsøkervisningen januar 2017. Foto: Andrea Scholze

Husk å søke NKs stipender, dvs. arbeidsstipend og fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond og kunstfaglig stipend fra BKH! Fristen er alltid den samme som for Statens Kunstnerstipend.

Kunstnerstipender er et knapphetsgode, det finnes langt flere støtteverdige kunstnere i Norge enn det finnes tilgjengelige stipender. Derfor bør alle kunsthåndverkere som søker Statens Kunstnerstipend søke NKs stipender i tillegg. NKs stipender likner på stipendene fra Statens Kunstnerstipend både hva gjelder størrelse, formål og kriterier. Ikke minst behandles søknadene på samme tid, av den samme innstillingskomiteen. Jo flere stipender som søkes av den enkelte kunstner, jo større mulighet har komiteen til å innstille vedkommende til et stipend.

Basert på rapporter fra de siste stipendkomiteene har vi følgende råd å gi om søknadens innhold: 
Du kan levere foto eller skisser av opptil 7 verk. Velg verk basert på kvalitet og aktualitet, som har sammenheng med søknadsteksten. Det fungerer best å levere bildene som bildefiler og ikke i PDF-dokumenter. Dersom du likevel vil bruke PDF, anbefales det å sette alle bildene ryddig opp i én PDF-fil sammen med informasjon om verkene. Slik får komiteen et mer oversiktlig inntrykk av kunstnerskapet som skal vurderes. Dersom du allerede har forberedt én PDF per verk er det selvsagt anledning til å levere materialet slik også, selv om vi anbefaler å samle materialet. 

Teksten om kunstnerskap og hva stipendet skal brukes til bør formuleres kort og presist. Dette er ofte den største utfordringen ved søknadsskrivingen, siden det man omtaler er komplekst og omfattende. Gjør så godt du kan. Gå rett på sak og beskriv det du anser som vesentlig for ditt virke og uttrykk. Skisser de konkrete planene du anser som viktigst for din kunstneriske utvikling. En kort og tydelig tekst gjør ikke bare søknadsbehandlingen mer effektiv. Den kan bidra til at leseren lettere oppfatter kunstnerskapets særskilte kvaliteter. Lange og upresise tekster bidrar ofte til å skjule disse.

CV'en bør alltid leveres i PDF-format. Bruk en CV som er helt oppdatert og inkluder viktige kunstneriske planer. Husk å føre opp permisjoner og andre ting som forklarer eventuelle hull i aktiviteten. Punkter som bør være med er:

  • Relevant kunstnerisk utdanning, kurs og forskning
  • Kunstnerisk virksomhet og produksjon - både gjennomførte og planlagte prosjekter. Del gjerne inn i kollektiv og separat virksomhet, innland- og utland. Oppdrag i offentlig rom kan godt stå som en egen kategori.
  • Tidligere mottatte stipend
  • Annen relevant informasjon relatert til kunstnerisk virksomhet, som innkjøp og utmerkelser, arbeidserfaring osv.

Alle søkere har rett til å levere ett originalarbeid eller materialprøver med skisser til søknadsbehandlingen i Oslo i januar. Dette er et betydelig arbeidsverktøy for komiteen, og søkere oppfordres på det sterkeste å benytte muligheten til å levere originalt materiale. Ikke bli fortvilet dersom du ikke har anledning til å levere et ferdig arbeid. Materialprøver og skisser er ofte vel så gode arbeidsverktøy for komiteen.

Husk at det finnes langt flere støtteverdige kunstnerskap enn det finnes stipender å tildele. Komiteens oppgave er å vurdere og argumentere for hvilke søkere som er mest støtteverdige akkurat nå sett ut fra den kunstneriske kvaliteten og aktiviteten som fremgår av søknaden. Dersom du får avslag på søknaden betyr det med andre ord ikke at ditt kunstnerskap ikke anses som støtteverdig. Det er god grunn til å søke igjen kommende år.