Firing Up – mot neglisjering av kunstfag i skolen

Bilde: Lise Stang Lund på Arendalsuka 2016 (her fra debatten arrangert av Kunstnernettverket). Foto: Bjørn Ingvaldsen
NK har siden 2015 kjørt prosjektet Firing Up, inspirert av vår søsterorganisasjon Crafts Council i Storbritannia og med støtte fra Kulturrådet. Målet er rekruttering til og synliggjøring av et fagområde som er neglisjert i skolens undervisning: nemlig keramikk og leireforming. Vi vil vekke interessen for keramikk hos barn og unge og stimulere til økt faglig standard i kunst- og håndverksundervisningen.

Dette gjør vi ved å re-starte skolenes keramikkovner ved hjelp av profesjonelle keramikere. Prosjektet setter kunstneren i sentrum, som bidrar helt konkret: de viser teknikker og utformer oppgaver som viser leirefagets enorme spenn og muligheter, men også det helt basale: instruere læreren hvordan man teknisk opererer styringspanelet til ovnene. En viktig del av prosjektet er også å sette keramikken i en sammenheng med lokale og nasjonale museers samlinger for å vise den stolte og lange tradisjonen denne kunstformen hører hjemme i. – Og når prosjektet er over, er skolen og lærerne på en helt annen måte satt i stand til å føre dette videre.

Vi arrangerer også landsdekkende konferanser. Vi hadde en i Oslo i april 2015 og neste er i Bergen nå i september. Totalt er 18 kunstnere og skoler fordelt på seks fylker involvert i pilotprosjektet. Firing Up skal initieres og drives av NK også i 2017, for deretter å fases inn i kulturordninger for barn og unge som allerede eksisterer i kulturskolene og DKS.

Det er et bra og inspirerende prosjekt, og et prosjekt jeg er stolt av, men det er også på en måte trist at dette prosjektet overhodet er nødvendig, ikke sant?

At skoleeiere og skoleledere ikke har evnet å ta vare på spesialrommene, fasilitetene og kunnskapen. At lærerutdanningen har forvitret, slik at allmennlærere ikke lenger har estetiske fag i sin utdannelse. At det er SÅ mange ufaglærte lærere i kunst og håndverksfagene. Og vet dere tallet? Det er 44,7. 44,7 % av lærerne som underviser i faget kunst og håndverk på mellomtrinnet har INGEN studiepoeng i faget. Nesten halvparten!

For dette handler om hva slags samfunn vi vil ha. At ikke bare barn som kommer fra ressurssterke familier skal ha forståelse for, glede av og ikke minst erfaring med kunst. Det handler om rekruttering av et fremtidig publikum og fremtidige utøvere.

Stortingsmeldingen som kom i år om fornyelse av kunnskapsløftet sier:

Departementet ønsker å bidra til å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen, og den planlagte fagfornyelsen gjelder også disse fagene.

De vil vurdere om det for nye lærere, i flere fag enn i dag, skal innføres kompetansekrav for å undervise i grunnskolen.

Dette er jo forså vidt positive signaler, men det kunne vært så mye sterkere.

Så da har jeg lyst til å lese høyt fra Kunstnernettverkets program for i år, hvor vi for første gang melder om skolepolitikk, med sterke krav:

  • Styrking av de estetiske fagenes posisjon i skolen
  • Kompetansekrav for lærere i estetiske fag
  • Gjeninnføring av obligatorisk opplæring i estetiske fag i lærerutdanningen

Appell fra styreleder Lise Stang Lund, holdt på ARTendal i Arendal 19.8.16