Søk Årsutstillingen 2020!

Fra Årsutstillingen 2019 i KODE, Bergen
Foto
Dag Fosse / KODE
Norske Kunsthåndverkere samarbeider i år med Nordnorsk Kunstmuseum om produksjon av Årsutstillingen, som gjester Nord-Norge for første gang siden 1981! Nå kan du søke deltakelse.

Fra 17. oktober 2020 vises utstillingen i museets lokaler i Tromsø. Årets jury består av Toril Bonsaksen (juryleder og metallkunstner), Lillian Tørlen (keramikk), Aslaug M. Juliussen (tekstil) og Lise Dahl (museets representant). De ser fram til å samle samtidskunsthåndverk, fagfelt og publikum fra regionen og hele resten av landet i Tromsø!

Juryen er åpen for alle arbeids- og uttrykksformer innenfor det materialbaserte kunstfeltet. Det vil være gode muligheter for å delta med verk som forholder seg til museumsbygget samt til den lokale konteksten i Nord-Norge og Sápmi med sin komplekse sammenfletting av perspektiver, historier, politikk og forhold til land og ressurser. Samtidig understreker juryen at Årsutstillingen har et nasjonalt nedslagsfelt og at man ønsker å samle impulser fra hele kunsthåndverksfeltet i Norge, både geografisk og tematisk. Øvrige søknadskriterier finner du nedenfor, sammen med nærmere beskrivelser, bilder og kart over visningsarealene.

Søknadsfrist: fredag 17. april kl. 23.59

* SØK HER *

200207_billedkunst_500x250px_300ppi.jpg


Thomas Iversen deltok på Årsutstillingen 2019 med "Power Pencils". Nå kan du søke deltakelse i årets utstilling, som i år vises i Tromsø.
Foto
Dag Fosse / KODE. Grafikk: Kristin Klette

Søknadskriterier

 • Det er fri adgang til å søke deltakelse for kunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge.
 • Hver søker kan søke med inntil fire arbeider.
 • Arbeidene skal ikke være eldre enn tre år.
 • Man kan delta med:
  – ferdige verk
  – verk under arbeid
  – samarbeidsprosjekter
  – stedsspesifikke verk
  NB: Dersom man søker med uferdige og/eller stedsspesifikke verk bør søknaden inneholde lettfattelige skisser og beskrivelse av ferdig verk. Verk som skal tilpasses rom/arkitektur bør beskrives ut fra det tiltenkte rommet.
 • Arbeidene skal være i kunstners eie eller være tilgjengelige som om de var i kunstners eie. Man kan ikke delta i Årsutstillingen med arbeider som er i offentlig eie. Dersom man deltar med arbeider i privat eie, er kunstner ansvarlig låntaker og ansvarlig for eventuelle merkostnader.
 • Det skal være fysisk og sikkerhetsmessig mulig å montere og stille ut arbeidene i visningsarealene.

Visningsarealer for utstillingen 

 • Utstillingen vil fylle museets 2. etg., der takhøyden er på 2,64 – 3,03 m.
 • I tillegg stilles høysalen, med dobbel takhøyde, til disposisjon for hengende verk (da gulvet må være fritt). Høysalen har inngang i 1. etg. og tilhørende galleri i 2. etg.
 • Utenfor høysalen går trappegangen mellom museets 1. og 2. etg., som også stilles til utstillingens disposisjon. Ved toppen av trappen er det en åpning som gir sikt inn til høysalen. 
 • Tilgjengelige uterom:
  – Verk kan vises på museets fasade, med forbehold om at monteringen er reversibel og godkjennes av Statsbygg og Riksantikvaren (fasaden er fredet). Fasaden har øyekroker til stillas som kan brukes til fastmontering av verk.
  – Prostnesparken rett utenfor museet kan benyttes med forbehold om godkjennelse fra kommunen. Parken er formet som en «polsektor» med buet front mot sjøsiden og inneholder fra før tre minnesmerker og en statue av Roald Amundsen.
  NB: Vær oppmerksom på at kunst til utearealer må være tilrettelagt for utendørs montering og andre sikkerhetsforhold og stilles ut på kunstners ansvar. Under utstillingsperioden vil det være mørketid i Tromsø og værforholdene er ofte røffe. Nødvendige tillatelser innhentes av Årsutstillingens prosjektledelse, men søker bes om å beskrive tiltenkte løsninger i søknaden. Ta gjerne kontakt med museet ved spørsmål om de fysiske forholdene.  

Arealer egnet for stedsspesifikke prosjekter er merket i plantegningen. Høysalen har dobbel takhøyde fra 1. etg. Resten av tegningen viser 2. etg, der Årsutstillingen primært skal vises.
Høysalen, med dobbel takhøyde, stilles til disposisjon for hengende verk (da gulvet må være fritt). Høysalen har inngang i 1. etg. og tilhørende galleri i 2. etg. Foto: Kjetil Rydland / NNKM
Galleriet over høysalen, i 2. etg.
Utenfor høysalen går trappegangen mellom museets 1. og 2. etg., som også stilles til utstillingens disposisjon. 
Utenfor høysalen går trappegangen mellom museets 1. og 2. etg., som også stilles til utstillingens disposisjon. 
Ved toppen av trappen er det en åpning som gir sikt inn til høysalen. 
Verk kan vises på museets fasade, med forbehold om at monteringen er reversibel og godkjennes av Statsbygg og Riksantikvaren (fasaden er fredet). Fasaden har øyekroker til stillas som kan brukes til fastmontering av verk.
Verk kan vises på museets fasade, med forbehold om at monteringen er reversibel og godkjennes av Statsbygg og Riksantikvaren (fasaden er fredet). Fasaden har øyekroker til stillas som kan brukes til fastmontering av verk.
Prostnesparken rett utenfor museet kan benyttes med forbehold om godkjennelse fra kommunen. Parken er formet som en «polsektor», med buet front mot sjøsiden. En statue av Roald Amundsen er sentralt plassert og i tillegg har parken tre minnesmerker; Lathammonumentet, minnesmerke over jødiske ofre under 2. verdenskrig og Eidis Hansen-steinen (sistnevnte forbundet med en historie om en kraftkar).

Om Nordnorsk Kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) er en av Norges ledende kulturinstitusjoner, kjent for sitt eksperimentelle arbeid og kritiske blikk, med en tydelig stemme fra Nord. NNKM har nedslagsfelt i hele Nord-Norge og Svalbard og har i tillegg flere samarbeidspartnere i nordområdene. Museet har som formål å skape nasjonal interesse for og kunnskap om kunsthåndverk og billedkunst fra den nordnorske landsdelen og Sápmi. De siste årene har NNKM frontet samisk kunst i over 10 utstillinger, blant annet i samarbeidsprosjektet med RiddoDuottarMuseat «THERE IS NO / Sámi Dáiddamusea», som resulterte i en rekke nasjonale priser.

I 2020 retter NNKM fokus på kunsthåndverk ved hjelp av et omfattende transformasjonsprosjekt som består av tre hoveddeler: En helt ny samlingsutstilling som fronter kunsthåndverk, håndverk og duodji og stiller spørsmål omkring vår forståelse av og forhold til kunst; En ny butikk som vier areal til nyetablerte designere og håndverkere fra Nord-Norge og Sápmi og fungerer som en inkubator for kreativ næring i regionen; et «Makerspace» som fungerer som et åpent atelier for alle med fokus på «craftivism», eller «håndverksaktivisme». Årsutstillingen vil danne en overordnet ramme for hele satsningen.

nnkm-hos-logo-kunst-sort.png


Nordnorsk Kunstmuseum retter i 2020 fokus på kunsthåndverk og pakker bort alle malerier, videoer og annen billedkunst. 
Foto
Nordnorsk Kunstmuseum

Kontakt

Ved spørsmål om søknad: Marit Lønning Reiten 400 97 377 / mlr@kunsthandverk.no
Ved spørsmål om visningsarealer: Lise Dahl, 77 64 70 25 / lise@nnkm.no