Om Årsutstillingen

Bilde fra Årsutstillingen 2018 i Hydrogenfabrikken i Fredrikstad.
Foto
Kjell S. Stenmarch
Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlige mønstringen av norsk samtidskunsthåndverk. Årsutstillingen har åpen innsendingsrett og juryeres av NKs nasjonale jury, med mål om å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst.

Historikk
Den første utgaven av Årsutstillingen ble produsert i 1975, samme år som organisasjonen Norske Kunsthåndverkere (NK) ble stiftet. Slik fikk utstillingen en helt sentral plass i det kommende kunstnerstyrte formidlingsarbeidet. Det var her man skulle vise det nye norske kunsthåndverket fra år til år, med fokus på bredde, kvalitet og eksperimentering innen faget.

Det første tiåret ble den vist ved ulike regionale museer og gallerier. Det neste tiåret ble den sentralisert til Kunstindustrimuseet i Oslo, før den ambulerte en periode mellom kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim. Fra 2003–2008 ble det vist fagspesifikke årsutstillinger, såkalte triennaler, som vekslet mellom tema «Tekstil – fiber», «Keramikk og glass» og «Smykker, metall og tre». Fra 2009 ble igjen alle faggrupper inkludert, og utstillingen hadde fast visning på Nasjonalmuseet 2009–2013. Nå vises utstillingen ved store museer over hele landet, med mål om å tilby publikum et kontinuerlig bilde av utviklingen i feltet samtidig som at produksjonen møter ulike profesjonelle fagmiljøer i Norge, som KODE Kunstmuseene i Bergen i 2019 og Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø i 2020. 

Åpen innsending
Utstillingen har åpen innsending og vurderes av NKs nasjonale jury, som består av tre kunsthåndverkere med ulik faglig bakgrunn oppnevnt av NKs landsmøte, i tillegg til en fagrepresentant fra museet. Søknadene vurderes i to omganger, først på bakgrunn av bilder og tekstmateriale, og deretter med fysiske verk. 

Formidling
Gjennom formidlingsprogrammet søker vi å engasjere publikum, opplyse om samtidens kunsthåndverk og utvikle den faglige diskursen. Både et generelt publikum og fagmiljøet er målgrupper for de ulike tilbudene i programmet. Det internasjonale aspektet ivaretas av fagseminarer produsert i samarbeid med Norwegian Crafts. Skoleklasser og lærere finner sine tilbud, og det arrangeres workshops, samtaler, debatter og presentasjoner, gjerne med deltakende kunstnere som bidragsytere. 

Kataloger
Hvert år utarbeides en katalog der alle de utstilte verkene gjengis, se Kataloger. Katalogene byr også på relevante tekster fra juryen samt fag- og skjønnlitterære forfattere. Siden 2018 har katalogen blitt gitt ut i samarbeid med tidsskriftet kunsthåndverk, slik at Årsutstillingskatalogen og den faglige publikasjonen kan belyse hverandre og kommer ut til enda flere lesere.

Priser
Tre ulike priser deles ut på utstillingens åpningsdag. Disse prisene er: 

  • Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (150 000 kr): Kunsthåndverkprisen overrekkes kunstneren bak det mest markante verket på Årsutstillingen. Prisvinneren avgjøres av en egen jury. Vinneren får tilbud om utstillingsplass ved RAM galleri i Oslo høsten/vinteren året etter. 
  • Finn Erik Alsos' minnepris (100 000 kr): Prisen går til kunstneren bak et verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling ivedkommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltet for øvrig. Prisen ble første gang utdelt i 2018 og er et resultat av keramikeren Finn Erik Alsos' testamentariske gave til NK etter hans bortgang i 2015. Vinneren velges ut av Nasjonal jury. 
  • NKs debutantpris (50 000 kr): Prisen går til en kunstner som ikke tidligere har deltatt i årsutstillingen, for det debutantverket i utstillingen som juryen mener står sterkest med hensyn til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans. Prisvinneren velges ut av Nasjonal jury.