Åpen prekvalifisering - Inn-Trøndelag helse og beredskapshus

Kort beskrivelse
Invitasjon til åpen prekvalifisering for 1-2 større oppdrag inne og ute, og for direkte innkjøp av kunst.
Arrangør
Steinkjer kommune

Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus inneholder en lang rekke ulike funksjoner: brannvesen, sivilforsvar, ambulanse, legekontor, legevakt, apotek, Distriktmedisinsk senter, rehabilitering og Familiens Hus med barnevern og kommunens barne- og familietjeneste. Anlegget vil bli daglig arbeidsplass for inntil 200 personer og vil få om lag 600 besøkende per dag i ulike ærend.

Kunstutvalget ser for seg et hovedoppdrag relatert til uteområdene, og et hovedoppdrag relatert til vegg over flere etasjer i vestibylen. I tillegg er det aktuelt å kjøpe inn kunst til ventesoner og møterom. Kunstprosjekter skal følge opp friskhetskonseptet for Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus: godt liv – god helse. Kunsten skal bidra til at brukere av anlegget opplever trygghet, gjenkjennelse og positiv stimuli.

Kunstkonsulent: Ingun Myrstad 

Vilkår
Kunstprosjektene er planlagt med oppstart november 2017 og ferdigstilling juli 2019. Samlet sum for alle kunstprosjektene: inntil kr. 1.700000,- Arkitekt: Praksis Arkitekter AS, landskapsarkitekt: Norconsult, byggherre: Steinkjerbygg KF
Hvordan søke
Send inn en -1- PDF-fil, maks 5MB, som viser kunstnerskap, CV og kort motivering. Viktig: Merk både PDF-fil og e-post med Etternavn_Fornavn_Inntrøndelag. Søknad sendes til: ingun.myrstad@gmail.com
Innsendingsfrist
Tirsdag, 2. mai, 2017
Navn på kontaktperson
Ingun Myrstad
E-postadresse til kontaktperson
ingun.myrstad [at] gmail.com
Telefonnr til kontaktperson
95022250