IN TRANSIT - NO BORDERS

2014
Prosjektet In Transit- No Borders handler om menneskeverd i møte med masseemigrasjon, til tross for dystre menneskeskapte katastrofer, både med natur, miljø, terror og krig. Uttrykksmessig arbeider jeg ofte serielt med stedsspesifikke handlingsbaserte objekter hvor materialitet, readymades og performative handlinger samvirker. Siden temaet er globalt, har jeg valgt å gi arbeidene engelske titler. Nå arbeider jeg også med skriftlig tekst på objektene, for eksempel «In transit – no borders». I tillegg til den meningen ordene i seg selv representerer, åpner de for kunst- og arkitekturfaglige referanser. Objektene er også påført en tekst om hva objektet representerer, som «fender», «travel chest» og «buoy.» Komposisjonsmessig fremstår dette dette som et integrert «stempel eller emblem» på hvert verk, typisk slik: «Fender 1, In Transit – No Borders» Endel av prosjektbildene er fra kirkerommet i Frogner kirke i Lier i pinsen 2016. Det er den første utstillingen jeg har gjennomført med dette temaet. I januar/februar 2017 skal jeg på kunstneropphold i Leveld kunstnertun i Ål, og arbeider videre med objekter til utstilling i kirkene på Ål høsten 2017.