Gyldenplast

2003
Millioner år gamle mikro organismer danner grunnlaget for oljen vi utvinner av moder jord. Olje så dyrebar, at mektige menn kriger om kontrollen over den. Rikdom i olje gir mektige menn mer makt. I prosjektet blir oljeproduksjonen refleksjonen rundt materialets tilblivelse, bruk og kast. I arbeidene får plasten kollaborere med gull og sølv. Materialet er plast belagt med 23 karat bladgull eller fintbladsølv, deretter varmebehandlet. Material ”kollaborasjonen” blir GYLDENPLAST. Noen arbeider har manipulert foto, av mikroorganismer som dinoflagelater og radiolarar, som danner mønster på formen.

Husk Mangfoldet

2006
Den tyske biolog og filosof Ernest Haeckels utviklet begrepet økologi. Mellom 1899 og 1904 produserer han 100 håndtegnede plansjer av dyr, insekter og mikroorganismer. Dissse ble utgitt i bokform med tittelen Kunstformen der Natur og i 1924 kom bokas andre bind ut. Mitt første møte med disse fantastiske plansjene var i studietiden og det var spesielt de flott formene av radiolarene som gjorde inntrykk. I 2005 kom boka i gjentrykket på Prestel Verlag. Prosjektet Husk Mangfoldet- Remember Diversity ser jeg i ettertid som en hyldest både til Ernest Haeckel og min lærer Crista Brodersen.