Kunsthåndverk 2017

2017
Årsutstilling Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Tronheim Bilder: Lykt AS

“Back To Dark”

2016
Separat utstilling, smykker Kunstnerforbundet, Oslo

SCHMUCK2015

2015
Munich

Beyond Dark

2014
Separat utstilling smykker, RAM, Oslo