Støtteordninger

Listen nedenfor viser støtteordninger for kunstnerskap og for konkrete prosjekter og virksomheter. Merk at Statens stipender administreres av Norsk Kulturråd, og at mange stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal søkes direkte via BKH. Lenkene i listen fører deg direkte til den relevante siden.