Støtteordninger

Listen nedenfor viser støtteordninger for kunstnerskap og for konkrete prosjekter og virksomheter. Merk at Statens stipender administreres av Norsk Kulturråd, og at mange stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal søkes direkte via BKH. Lenkene i listen fører deg direkte til den relevante siden.

GENERELL STØTTE TIL KUNSTNERSKAP  Frist:   STØTTE FORBUNDET MED PROSJEKTER Frist:
NKs arbeidsstipend

 Medio

oktober 

  NKs støtte til fag og formidling  1.4/1.10 
NKs fordypningsstipend

Medio 

oktober 

  NKs reisestøtte   1.4/1.10
Kunstfaglige stipend fra BKH

Medio 

oktober 

  Stikk, UDs reise- og fraktstøtte   1.4/1.10
Statens Kunstnerstipend

Medio 

oktober 

  NKs støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder  1.4
Houen og Mohrs legat

Medio 

oktober 

  NKs teoristipend  1.2

Eldre kunstnere: Egne støtteordninger fra BKH 

   

Andre støtteordninger 

fra BKH