Støtteordninger

Listen nedenfor viser støtteordninger for kunstnerskap og for konkrete prosjekter og virksomheter. Merk at Statens stipender administreres av Norsk Kulturråd, og at mange stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal søkes direkte via BKH. Lenkene i listen fører deg direkte til den relevante siden.

GENERELL STØTTE TIL KUNSTNERSKAP  Frist: STØTTE FORBUNDET MED PROSJEKTER Frist:
NKs arbeidsstipend

 Medio
oktober 

NKs støtte til fag og formidling  1.4/1.10 
NKs fordypningsstipend

Medio 
oktober 

NKs reisestøtte   1.4/1.10
Kunstfaglige stipend fra BKH

Medio 
oktober 

Stikk, UDs reise- og fraktstøtte   1.4/1.10
Statens Kunstnerstipend

Medio 
oktober 

NKs støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder  1.4
Houen og Mohrs legat

Medio 
oktober 

NKs teoristipend  1.2

Eldre kunstnere: Egne støtteordninger fra BKH 

 

Andre støtteordninger 
fra BKH