Organisasjon

Norske Kunsthåndverkere (NK) er en nasjonal kompetanseorganisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere.

NK arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre kunsthåndverk av høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen er inndelt i syv regioner med omlag 850 medlemmer, med hovedkontor i Oslo. NK mottar statlig driftstilskudd og forvalter statlige stipend- og vederlagsordninger. NK produserer også utstillinger, seminarer og workshops og utgir tidsskriftet Kunsthåndverk. 

NK eier tre aksjeselskap: Norwegian CraftsGalleri Format Oslo og KRAFT - rom for kunsthåndverk (Bergen). Organisasjonstreet viser hvordan virksomhetene er fordelt. Du kan lese mer om NKs kjernevirksomhet i våre årsrapporter. Informasjon om aksjeselskapene finner du på deres hjemmesider. 

Les om NKs organer, ansvar og myndighetsområde i NKs vedtekter

NKs styre
Lise Stang Lund, leder, styreleder@kunsthandverk.no, 993 81 715
Anna Talbot
Martin Woll Godal
Putte H. Dal
Sigrid H. Bjørbæk
Marit Lønning Reiten (ansattes representant)
Vara: Magnar Gilberg og Benedicte Lyssand
NKs regioner
Les mer her
Nasjonal jury
2017
Edith Lundebrekke, tre, NK Midt-Norge
Anne Thomassen, keramikk, NK Oslo og Akershus
Reinhold Ziegler, metall, NK Oslo og Akershus

2016
Hilde Hauan Johnsen, tekstil, NK Nord-Norge
Jim Darbu, keramikk, NK Oslo og Akershus
Reinhold Ziegler, metall, NK Midt-Norge (vara)

2015
Hilde Hauan Johnsen, tekstil, NK Nord-Norge
Heidi Bjørgan, keramikk, NK Vest-Norge
Anna Talbot, metall, NK Oslo og Akershus

2014
John Kåre Raustein, tekstil, NK Oslo og Akershus
Heidi Bjørgan, keramikk, NK Vest-Norge
Lillan Eliassen, metall, NK Oslo og Akershus
Innstillingskomiteen
2017
Ingun Myrstad, tekstil
Jens Erland, keramikk (vara for Kjersti Teigen, keramikk)
Sofia Karyofilis, metall
Æsa Bjørk Thorsteinsdottir, glass
Irene Nordli, keramikk
Gabriella Gøransson, tekstil

2016
Merethe Christensen, tekstil
Jens Erland, keramikk
Åse Marit Torbjørnsrud, metall
Cathrine Maske, glass
Ida Disen, tekstil
Irene Nordli, keramikk

2015
Britt H. Halvorsen, tekstil
Kiki Prytz Wilhelmsen, tekstil
Anne Line Sund, keramikk
Siri Haaskjold, keramikk
Linnea Calder, metall
Magnar Gilberg, tre/glass/lær
Valgkomiteen
2015-2017
Franz Schmidt, NK Oslo og Akershus
Siri Brekke, NK Vest-Norge
Brit Dyrnes, NK Midt-Norge

2013-2015
May-Bente Aronsen, NK Oslo og Akershus
Franz Schmidt, NK Oslo og Akershus
Norvald Hemre, NK Vest-Norge
Fondsstyret
2015-2017
Nina Malterud (leder), NK Vest-Norge
Sidsel Hanum, NK Sør-Norge
Lise Stang Lund, NK Oslo og Akershus
Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk (INK)
2013-2017
Linda J. Lothe, NK Oslo og Akershus 2013-2017
Nanna Melland, NK Oslo og Akershus 2013-2017
Vidar Koksvik, NK Øst-Norge 2011-2015
Hanne Øverland, NK Oslo og Akershus 2011-2015
Representanter for andre styrer og utvalg
Norwegian Crafts: Jorunn Veiteberg (leder), Franz Schmidt, Jannicke Kråkvik, Lise Stang Lund (representant for eier)

Galleri Format Oslo: Erik Steen (leder), Kari Skoe Fredriksen, Dag Bayegan-Harlem, Lise Stang Lund (representant for eier). Vara: Elisabeth Sørheim

KRAFT (tidl. Galleri Format Bergen): Ragna Sofie Grung Moe (leder), Øyvind Solvang, Martin Woll Godal, Silje Bergsvik, Bodil Friele

RAM galleri: Camilla Luihn, Anna Talbot

BONO - Billedkunst opphavsrett i Norge: Lene Tori Obel Bugge, vara: Lise Stang Lund

KORO - Kunst i offentlig rom: Inger Blix Kvammen

Kopinor (representantskapet): Anne Karin Brandt, vara Elisabeth Sørheim

Kopinor (hovedstyret): Esther Maria Bjørneboe (NBK), vara Kari Bucher (Grafill)

BKH - Bildende kunstneres hjelpefond (i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer): Petter Snare (NK), vara Elise Storsveen (FFF)

Tildelingskomiteen for statens utstillingsstipend: Marit Ellisiv Landsend

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (kunstnerrepresentanter, i samarbeid med landets kunstnerorganisasjoner): Ann Kavli (litteratur), Ulla Marie Broch (skuespiller)