NKs stipend til fremme av teoretiske studier innen kunsthåndverk

Stipendet er på kr 50 000 og kan søkes av studenter eller forskere som skal skrive masteroppgaver, avhandlinger eller andre forskningsprosjekter relatert til faget kunsthåndverk. Stipendet er åpent for søkere fra alle nordiske land. Det er en forutsetning at teksten skrives enten på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

SØK HER (f.o.m. 1. desember)  Frist 1. februar
Tildelingskriterier
- Formålet med stipendet er å stimulere til forskning i kunsthåndverkets historie, teori og kritikk, både i samtid og fortid. For øvrig står studenten fritt i valg av tema.
- Aktuelle fag kan være: kunsthistorie, visuell kultur, kunstkritikk, kulturformidling, eller andre relevante fagområder på universitets-/høgskolenivå.
- Oppgaver som i hovedsak er relatert til praksis, vil ikke komme i betraktning ved tildeling av stipendet.
- Søker må ha fått godkjent sin prosjektbeskrivelse ved sin respektive utdanningsinstitusjon.
Hvordan søke?
Søknad sendes inn elektronisk sammen med, CV og andre vedlegg innen 1. februar kl. 24:00. Søknadsskjema finner du her. Før skjemaet åpner seg blir du blir du blir bedt om å logge inn / registrere deg. 
Når kan man forvente svar?
Svar kommer på e-post ca. 1 måned etter søknadsfrist. Utbetalingen skjer i to omganger, ved henholdsvis oppstart og innlevering.
Hvor kommer pengene fra?
Norske Kunsthåndverkeres Vederlagsfond (Bibliotekvederlaget)
Hvem innstiller?
Administrasjonen i NK
Hvem tildeler?
Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre.

Lurer du på mer om NKs teoristipend? Kontakt: 
Marit Lønning Reiten / marit.lonning.reiten@kunsthandverk.no / 22 91 02 60