Fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond

Fordypningsstipend skal gi kunsthåndverkere rom for faglig fordypning frem mot kommende utstillingsprosjekt e.l. For at søknaden skal være gyldig, skal det vedlegges/ettersendes kopi av prosjektavtalen.

Det kan søkes om mellom 50 000 og 100 000 kroner. 

SØK HER (merk at kunstnerstipend fra BKH og alle NKs stipender søkes på samme skjema) Frist 18. oktober kl. 13:00

Tildelingskriterier
- Stipendet kan søkes av alle kunsthåndverkere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge.
- Avtale om separatutstilling, gruppeutstilling eller annet som gir en ytre ramme for den kunstneriske arbeidsprosessen, er en forutsetning for tildeling.
- Sannsynligheten for at bruken av stipendet gir rom for kunstnerisk vekst ut fra det nivå og behov søkeren befinner seg, skal sterkt vektlegges.
- Tildeling av stipendet ett år forhindrer ikke innstilling til arbeidsstipend eller andre stipend neste år.
- Stipendet kan gis til samme person flere ganger.
Hvordan søke?
Søknad sendes inn elektronisk sammen med bilder, CV og andre vedlegg innen 18. oktober kl. 13:00. Før skjemaet åpner seg blir du blir du blir bedt om å logge inn / registrere deg. Merk at alle NKs stipender søkes på samme skjema, ved å krysse av for de stipendene du vil at søknaden skal vurderes for. Merk også at du ikke kan endre søknaden etter at du har lagret den. Vi anbefaler at du lar søknaden ha status som kladd til du er helt sikker på at den er komplett.

Som søker har du også rett til å sende et originalarbeid til søknadsbehandlingen i januar. Det vil i løpet av november bli sendt ut informasjon om innlevering av arbeidet, samt et eget skjema for originalarbeider til alle søkere. Arbeidet skal leveres Oslo Rådhus til angitt dato i januar, eller sendes slik at det er framme til denne datoen.

SØK HER
Når kan man forvente svar?
Svar på søknaden finner du ved å logge inn og gå til "Mine søknader". Svar publiseres i månedsskiftet mars/april, og du vil bli varslet på epost når svaret er klart. 
Hvor kommer pengene fra?
Kunsthåndverkernes fond (Visningsvederlaget)
Hvem innstiller?
Stipendkomiteen for kunsthåndverkere 
Hvem tildeler?
Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre.
Rapporteringskriterier
Alle som er tildelt stipend fra Kunsthåndverkernes fond skal sende inn rapport til NK. Frist er innen utgangen av mars året etter at tildelingen fant sted.

Lurer du på mer om arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond? Kontakt:
Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 22 91 02 60