Kunstfaglige stipend fra BKH

Kunstnerstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) har til formål å gi muligheter til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. 

Ett av stipendene, kalt "BKH kunstnerstipend til seniorkunstnere" er forbeholdt kunstnere som har fylt 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som f.eks studier og utprøving av kunstneriske virkemidler.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet.

Se utfyllende informasjon om stipendene her.

SØK HER (merk at kunstnerstipend fra BKH og alle NKs stipender søkes på samme skjema) Frist 18. oktober kl. 13:00

Hvem kan søke?
Profesjonelle kunstnere som i hovedsak har sitt virke i Norge. Stipendet skal ikke tildeles GI-innehavere eller personer som er student ved norsk eller utenlandsk kunstskole pr. 1. januar det året stipendet tildeles. 
Hvordan søke?
Søknad sendes inn elektronisk sammen med bilder, CV og andre vedlegg innen 18. oktober kl. 13. Før skjemaet åpner seg blir du blir du blir bedt om å logge inn / registrere deg. Merk at alle NKs stipender søkes på samme skjema, ved å krysse av for de stipendene du vil at søknaden skal vurderes for. Merk også at du ikke kan endre søknaden etter at du har lagret den. Vi anbefaler at du lar søknaden ha status som kladd til du er helt sikker på at den er komplett.

Som søker har du også rett til å sende et originalarbeid til søknadsbehandlingen i januar. Det vil i løpet av november bli sendt ut informasjon om innlevering av arbeidet, samt et eget skjema for originalarbeider til alle søkere. Arbeidet skal leveres Oslo Rådhus til angitt dato i januar, eller sendes slik at det er framme til denne datoen.

SØK HER/postings/nks_stipender_2016/apply
Når kan man forvente svar?
Svar på søknaden finner du ved å logge inn og gå til "Mine søknader". Svar publiseres i månedsskiftet mars/april, og du vil bli varslet på epost når svaret er klart. 
Hvor kommer pengene fra?
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), finansiert av kunstavgiften
Hvem innstiller?
Stipendkomiteen for kunsthåndverkere 
Hvem tildeler?
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
Rapporteringskriterier
Rapport skal sendes Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Lurer du på mer om kunstnerstipend fra BKH? Kontakt:
Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 22 91 02 60