NKs reisestøtte utland

Formålet med ordningen er å støtte profesjonelle kunsthåndverkeres reise til destinasjoner utenfor Norge som omfatter egne utstillings- og formidlingsprosjekter eller deltakelse i faglig utviklingstilbud av temporær art.

SØK HER   Frist 1. oktober/1. april

                 
Tildelingskriterier
Støtten vil normalt ikke gjelde for lengre residency og videreutdanning som kan søkes finansiert i andre ordninger.  

Reisens mål og innhold må sies å ha stor faglig betydning for søkeren. Det skal legges overordnet vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt reisens relevans i forhold til ordningens formål. 

I prioriteringen legges det vekt på om prosjektet er realistisk og gjennomførbart innenfor de økonomiske rammene.

En kan ikke søke støtte til reiser som allerede har funnet sted. Mellomtildelinger kan foretas dersom invitasjon til deltakelse har kommet etter søknadsfrist og reisen skal finne sted før neste frist. Dette må dokumenteres, kontakt Norske Kunsthåndverkere før reisen finner sted. 
Søknader innsendt etter søknadsfristen vil ikke bli lagt frem for styret. 
Hvordan søke?
Søknad sendes inn elektronisk sammen med, CV og andre vedlegg innen 1. oktober/1. april kl. 24:00. Søknadsskjema finner du her. Før skjemaet åpner seg blir du bedt om å logge inn / registrere deg. Søknaden gjelder for én søker, for én reise/anledning. Skal du søke for flere, benyttes flere søknadsskjema.
Når kan man forvente svar?
Svar på søknaden sendes ut per epost ca. 1 måned etter søknadsfrist. 
Hvor kommer pengene fra?
Kunsthåndverkernes fond (Visningsvederlaget)
Hvem innstiller?
Administrasjonen i NK
Hvem tildeler?
Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre.

Lurer du på mer om NKs reisestøtte utland? Kontakt: 
Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 22 91 02 60