Arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond

Arbeidsstipend skal gi kunsthåndverkere anledning til å arbeide med fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Ett av stipendene er forbeholdt kunsthåndverkere over 55 år. 

Stipendet tildeles fra ett til tre år etter omfanget av prosjektet. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på begrunnelse i søknaden. Dersom det er grunn til at kunstneren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan dette vurderes etter særskilt begrunnelse fra søker og stipendkomité.

SØK HER (merk at kunstnerstipend fra BKH og alle NKs stipender søkes på samme skjema) Frist 18. oktober kl. 13:00

Hvem kan søke?
Kunsthåndverkere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Det kan gjøres unntak om det blir vurdert som rimelig. Ordningen gjelder bare enkeltkunstnere, ikke grupper. Søkere må være aktive kunstnere, dvs. ha utgitt verk eller formidlet kunsten sin i offentlig sammenheng tidligere. 
Hvordan søke?
Søknad sendes inn elektronisk sammen med bilder, CV og andre vedlegg innen 18. oktober kl. 13. Før skjemaet åpner seg blir du blir du blir bedt om å logge inn / registrere deg. Merk at alle NKs stipender søkes på samme skjema, ved å krysse av for de stipendene du vil at søknaden skal vurderes for. Merk også at du ikke kan endre søknaden etter at du har lagret den. Vi anbefaler at du lar søknaden ha status som kladd til du er helt sikker på at den er komplett. 

Som søker har du også rett til å sende et originalarbeid til søknadsbehandlingen i januar. Det vil i løpet av november bli sendt ut informasjon om innlevering av arbeidet, samt et eget skjema for originalarbeider til alle søkere. Arbeidet skal leveres Oslo Rådhus til angitt dato i januar, eller sendes slik at det er framme til denne datoen.

SØK HER
Når kan man forvente svar?
Svar på søknaden finner du ved å logge inn og gå til "Mine søknader". Svar publiseres i månedsskiftet mars/april, og du vil bli varslet på epost når svaret er klart. 
Hvor kommer pengene fra?
Kunsthåndverkernes fond (Visningsvederlaget)
Hvem innstiller?
Stipendkomiteen for kunsthåndverkere 
Hvem tildeler?
Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre.
Rapporteringskriterier
Alle som er tildelt stipend fra Kunsthåndverkernes fond skal sende inn rapport til NK. Frist er innen utgangen av mars året etter at tildelingen fant sted.

Lurer du på mer om arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond? Kontakt:
Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 22 91 02 60