Årsutstillingen

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling skal vise det beste innen samtidens norske kunsthåndverk. Utstillingen er juryert og det er åpen innsendingsrett.

 

Om utstillingen
Den første årsutstillingen ble produsert i 1975, samme år som organisasjonen Norske Kunsthåndverkere (NK) ble stiftet. Utstillingen arrangeres av NK så å si hvert år, og oftest har Kunstindustrimuseet, Nasjonalmuseet i Oslo vært vertskap. Utstillingen ble i en periode desentralisert til regionale museer og gallerier, og i 2014 ble den vist i KODE, Bergen. I en seks års periode fra 2003-2008 ble det vist fagspesifikke årsutstillinger, såkalte triennaler. Fra 2009 ble igjen alle faggrupper inkludert.
​Gjennom formidlingsprogrammet søker vi å engasjere publikum, opplyse om samtidens kunsthåndverk og utvikle den faglige diskursen. Både et generelt publikum og fagmiljøet er målgrupper for de ulike tilbudene i programmet. Det internasjonale aspektet er ivaretatt med årlige fagseminarer. Skoleklasser og lærere finner sine tilbud, og det arrangeres workshop med kunstnere som aktører. 
Priser
Hvert år kåres det mest markante verket i årsutstillingen med tildeling av Kunsthåndverksprisen fra BKH. Prisen er på kr. 150 000.
Fra og med 2017 kåres også det sterkeste debutantverket i utstillingen, med en pris på kr. 25 000. 
Kataloger
Hvert år utarbeides en katalog der alle de utstilte verkene gjengis, se fagstoff.
Seneste utstilling
Kunsthåndverk 2017 vises i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 14. oktober til 3. desember 2017. Utlysning til søkere finner du her
Deltakelse
Årsutstillingen har åpen innsendingsrett, og søknader om deltakelse behandles i to runder av NKs nasjonale jury. I første runde, som finner sted like etter søknadsfrist, anonymiseres søkerne. I andre runde, som foregår ved visningsstedet bare dager før utstillingen åpner, sendes originalarbeidene inn til vurdering. Søkere får informasjon om hvilke arbeider som eventuelt har kommet videre og hvordan man sender dem inn i god tid før 2. gangs juryering. 

Søkere som får arbeider med videre til 2. gangs juryering forplikter seg til å holde disse arbeidene tilgjengelige for utstillingen. 

Du kan søke med inntil 4 arbeider, og arbeidene skal ikke være eldre enn 3 år gamle. Det kan søkes med eksisterende verk, arbeider under produksjon og samarbeidsprosjekter (der en av kunstnerne i prosjektet står ansvarlig for søknaden). De seneste årene har juryen også invitert til å søke med stedsspesifikke arbeider. 

Søknaden leveres digitalt ved at du registrer deg/logger inn på NKs hjemmesider og følger lenken til søknadsskjema nedenfor. I søknaden kan du levere ett bilde av hvert arbeid samt detaljbilder av to av dem. Det er også mulighet for å beskrive arbeidene og prosessen.

Neste søknadsfrist er i april 2017. Du finner utlysningen her

Bilde over: Kunsthåndverk 2016 i Hydrogenfabrikken i Fredrikstad, foto Kjell S. Stenmarch