Studentpris til Andreas Dyrdal

Andreas Dyrdals: "CSL / CSR", 2017. Dobbeltsidig fotografi (400x125cm), tau og stål. Bildet er fra KMDs nettside
Norske Kunsthåndverkere deler hvert år ut en pris til en av avgangsstudentene ved master i Kunst eller Kunst og håndverk ved henholdsvis Kunsthøgskolen i Oslo og Universitetet i Bergen. I Bergen går årets pris, som er på kr 15 000, til Andreas Dyrdal.

Det var under vitnemålsutdelingen i Bergen kunsthall 16. mai at det ble offentliggjort at prisvinner er Andreas Dyrdal (38) for verket "CSL / CSR". Kunstneren var dessverre ikke tilstede selv, så en medstudent mottok prisen på vegne av ham til stor applaus. Dyrdal studerer master i Kunst og håndverk ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen. NKs studentpris er innstiftet for å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverkfeltets identitet og utvikling. 

Juryens begrunnelse:
Andreas Dyrdals verk "CSL / CSR" er en realistisk, fotografisk reproduksjon av Molton. Molton er en anonym tekstil, en tekstil som skjuler, et bakteppe. I dette verket fremtrer stoffets taktilitet på en poetisk og stillferdig måte, samtidig som stoffets overflate virker påtrengende naturtro. Juryen vektlegger Dyrdal sin lek med opphøyelsen av de tekstile kvalitetene i det ellers svært nøytrale materialet. Ved å tømme det for de egenskaper det forbindes med trer materialiteten frem, og det oppstår et spill mellom materialitet, taktilitet og materialet. Dyrdal fremhever de spor og merker som ligger i tekstilets overflate, som er et resultat av bruken, samtidig som materialiteten settes på spill ved at fotografiet, gjengivelsen, ødelegges om det heises ned fra stangen det henger i. Det slitesterke er gjort skjørt, og i dette fremtrer den poetiske siden av verket.

– Måtte du du få en spennende framtid som kunstner i ditt arbeid med materialene. Vi håper denne prisen vil være med på å inspirere, og gi deg en god start på karrieren, sier juryen.

Juryen for NKs studentpris i Bergen 2017 har bestått av:
Silje Bergsvik, regionleder, Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge
Kirsti van Hoegee, kurator, KRAFT – rom for kunsthåndverk, Bergen
Anne Britt Ylvisåker, førstekonservator, KODE Kunstmuseene i Bergen

Hvem av masterstudentene ved Kunsthøgskolen i Oslo som får Osloprisen avgjøres 1. juni.