Arbeidet med stipendbehandlingen

Illustrasjonsfoto
Nå er behandlingen av Statens Kunstnerstipend og NKs stipender ferdigbehandlet og mottakerne av stipendene har blitt underrettet. Blant til sammen 319 søkere ble 72 tildelt Statens Kunstnerstipend og 14 stipender fra Kunsthåndverkernes fond. Her forteller stipendkomiteen om arbeidet med søknadene.

Stipendkomiteen hadde sine møter i Oslo 8.–13. januar. I sin rapport til NKs styre skriver de blant annet om følgende erfaringer fra årets søknadsbehandling:

Arbeidsform
Etter råd fra fjorårets komite begynte årets stipendkomite med de største arbeidsstipendene først og jobbet seg videre mot diverse- og fordypningsstipendene, for å holde en god oversikt over helheten i innstillingsarbeidet. Årets komite bekrefter at dette var en nyttig måte å jobbe på. Stipendsøkervisningen fortsetter å være et svært verdifullt verktøy for komiteen. Når tekst og foto suppleres av verkserfaringen, styrkes den faglige vurderingen betraktelig. Komiteen rapporterer om at de nye lokalene var gode å orientere seg i, med plass både til arbeidene og til komiteens innstillingsarbeidet. De understreker at søkere bør oppfordres klart og tydelig til å levere originalt materiale til stipendsøkervisningen.

Utfordringer med mange PDFer i en og samme søknad
Komiteen er fornøyd med visning av søknader i NKs portal, særlig fordi tekst, bilder og opplysninger er samlet på ett sted. I år var bruk av PDF som vedlegg svært utbredt, men når en søknad inneholder mange PDF-dokumenter kan det forårsake forsinkelser og fragmentering i komiteens arbeid. Til neste år oppfordrer komiteen derfor søkere til å levere alle bildene samlet i én og samme PDF sammen med informasjon om arbeidene. Alternativt bør søkerne sende inn bildefiler av arbeidene som JPEGs i stedet for flere enkeltstående PDFer. I tillegg ønsker komiteen seg kortere og mer effektive tekster for lettere å kunne gripe kunstnerens helhetlige idé. Kortere tekster fører gjerne til bedre, mer presise søknader, og sørger for en mer rettferdig disponering av tid når alle søknader skal gjennomgås. I tillegg peker komiteen på viktigheten av å føre opp permisjoner og liknende i CV'en, for å forklare eventuelle opphold i sitt kunstnerskap. Komiteen vil også oppfordre NK sentralt til å bruke nyhetsbrevet for utdypende tips og råd til søknadsskrivingen.

Nettlenker
At man oppgir lenke til eget, profesjonelt nettsted i tillegg til å legge ved bildemateriale gjør at komiteen kan oppsøke mer informasjon ved behov. NKs medlemmer har mulighet til å lage seg kunstnerpresentasjon og visuell CV på NKs nettsider som det kan være nyttig å henvise til. Samtidig er det viktig at ikke nettlenker erstatter tekster og bildevedlegg i søknaden, siden det fører til at komiteen må oppsøke materialet selv og at søkeren ikke får spisset argumentasjonen sin. 


Tildeling av stipender 2017:
NKs fordypningsstipend 2017:

Guri Sandvik, 100 000
Margit Seland, 85 000
Kenneth Stordalen, 85 000
Pål Vigeland, 100 000
Elisabeth Thorsen, 80 000
Monika Mørch Hauge, 80 000
Cecilia Xinyu Zhang, 80 000
Toril Bonsaksen, 80 000
Eline Medbøe, 80 000
Yola Maria Tsolis, 80 000

NKs arbeidsstipend 2017:
Pia Antonsen Rognes, 3 årig
Marsil Andelov Al-Mahamid, 3 årig
Elin Aasheim, 3 årig
Dorthe Herup, 2 årig

Tildeling av BKHs stipender 2017:
Kunstnerstipend: Emil Gustafsson
Stipend for seniorkunstnere: Dag Bratbergsengen

Tildeling av Statens Kunstnerstipender